Tänk om
Du kunde öka eller minska er arbetskraft med en knapp, på en minut och till och med automatiskt
partneransvarig
Betala för resultat
inte per timme
Organisationer kan med hjälp utav WirelessWorkforces smidigt anpassa resurser utefter behov även om behovet skiftar under året.

Med hjälp av vår algoritmiska plattform allokerar vi specialister till de önskade arbetsuppgifterna och debiterar utefter slutförd uppgift inte per timme.
Arbetskraft
On demand
Med vår plattform sparar företag personalrelaterade resurser. Företag har också möjligheten att få tillgång till specialister som hade varit för dyra att anställa på löpande basis.

Våra projektledare ser till att uppgifter blir slutförda med hög kvalité och i rätt tid.
Hur det fungerar
Konsultation
Berätta för oss hur era behov ser ut. Vi kan hantera allt ifrån mindre kortsiktiga projekt till större fortlöpande uppdrag.

Omfattningen kan skalas upp eller ned efterhand utefter behov.
Lösningsförslag
Utefter era behov och er situation så presenterar vi ett förutsättningslöst lösningsförslag.

Ni kommer även tilldelas en partneransvarig som kommer guida er hela vägen.
Implementering
Vi tillsätter specialister, vid behov integrerar system och tar fram rapporteringsstruktur för uppdraget.

Ni kommer aldrig att se en faktura innan arbetsuppgifter är färdigställda.
Våra tjänster
Vi levererar en imponerande portfölj av professionella tjänster.
Med vår högteknologiska plattform kan vi snabbt anpassa resurserna efter företagens behov.
Varför det fungerar
Vi satsar på Specialister
Läggs arbetsuppgifter i fokus istället för att fylla en tjänst med arbetsuppgifter så möjliggör det att specialisterna får göra det som dem är experter på, det genererar både ökad kvalité och minskad kostnad per arbetsuppgift som följd utav ökad effektivitet.

Specialister som får vara specialister innebär:
- Förbättrat resultat som följd utav specialistkunskap
- Minskad kostnad till följd av högre effektivtet
- Varumärkesstärkande på grund av ökad kvalité
Vanliga frågor
Vilka typer utav projekt kan jag få hjälp med?
Vi kan hjälpa till med allt ifrån små projekt som inte tar mer än ett par timmar att slutföra till att på löpande basis ta hand om stora affärskritiska arbetsuppgifter för er organisation.
Hur mycket kostar det?
Varje uppdrag får sin egen individuella prisbild beroende på komplexitet, omfattning och hur snabbt uppdraget behöver slutföras.

Olika typer utav uppdrag kan även ha olika debiteringsmodeller.

Vid försäljningsuppdrag kan t.ex. en helt provisionsbaserad modell appliceras om kriterierna för detta uppfylls.

Löpande uppdrag med ett tydligt slutresultat t.ex. kundtjänstärenden och webbutveckling debiteras månadsvis utefter avslutade arbetsuppgifter.
Hur lång tid tar det innan jag får svar?
I genomsnitt tar det mellan 4-6 arbetstimmar från det att du har skickat en förfrågan tilldess att vi kontaktar dig. Utefter en behovsanalys får du vanligtvis ett lösningsförslag inom 24 timmar.
Hur lång avtalstid förbinder jag mig till?
Du förbinder dig vanligtvis inte till någon avtalstid alls.

Efter att du har fått ett lösningsförslag ifrån oss där vi brutit ned vilka arbetsuppgifter som ska färdigställas samt om detta ska göras fortlöpande eller om det är ett enskilt projekt så kommer vi sätta upp riktlinjer för avslut utav projekt utefter arbetsuppgifter.

Hjälper vi t.ex. till med kundtjänst ärenden så kan en sådan riktlinje vara ett de ärenden som skickats till oss ska hanteras
Vad menar ni med att er lösning är skalbar?
Vi menar att du antingen kan skala upp eller ned hjälpen ni får ifrån oss beroende på hur ert behov ser ut.

Får ni t.ex. hjälp utav oss att boka in möten så kan ni efterhand efterfråga fler eller färre beroende på vad som ger er optimalt resultat.