IT & UTVECKLING

Nedan hittar du våra fördefinierade uppdrag. Alla uppdrag utförs av kvalitetssäkrade experter. Alla uppdrag är förhandlade, förstrukturerade och fria ifrån överraskningar.
Varför Wirelessworkforces
  • Specialister som utför varje enskild uppgift
  • Betala enbart per slutförd uppgift 
  • Fri rådgivning och projektering
  • Skala upp eller ner beroende på behov
Resultat
  • Ökad kvalité i utförande
  • Enkelt att budgetera
  • Ingen förkunskap krävs för beställning
  • Kostnadseffektivt 
Vad innebär:
IT & UTVECKLING
Effektiv utveckling
Webbutveckling, mobilutveckling och mjukvaruutveckling är alla tre områden som kräver både ett stort kontinuerlig behov och en övergripande strategisk enhet för att få ut maximal avkastning per investerad krona i form av personalkostnader.

Ett av få alternativ till detta har länge varit konsultbolag som förvisso ofta både har hög kvalité och kvalitetskontroll men där de debiterade konsulttimmarna ska täcka icke debiterbara timmar, dyra lokaler och en administrativ organisation. Ofta är avtalen skrivna per timme.

Vi anser att det är absurt med en debiteringsmodell där långsammare slutförande av ett projekt belönas med högre debitering. Hos oss betalar du per slutförd uppgift och per slutfört projekt

Kostnadskontroll vid utveckling
Merparten utav alla projekt i en organisation börjar med frågeställningen, kan fördelarna med projekt X bära upp kostnaden Y som projektet inbringar och är svaret ja så är man på god väg att initiera ett projekt som kommer att utveckla organisationen.

Men hur går man tillväga när kostnaden för ett projekt är höjt i dunkel och där underlaget som behövs för att kunna definiera kostnaden antingen kräver stor och dyr kompetens alternativt att man litar på att timkalkylerna man får in både stämmer samt är rimliga.

Oftast resulterar det i att man i blindo behöver initiera ett projekt som i slutändan kan visa sig kostade mer än vad som genererats eller ännu värre behöver kasseras helt i och med att underlaget till projektet var ofullständigt.

Det är därför vi endast debiterar för slutförda uppgifter och ger er tillgång till fri projektledning. Så att ni ska kunna få fatta beslut på rätt grunder och vara säkra på att ni får de utfall ni förväntar er.
Ta hjälp av oss
Vi tror att vi skulle kunna hjälpa dig. Om du vill få en uppfattning om hur och vad det skulle innebära så berättar vi gärna om det. Fyll bara i nedan info: